A módosítások a 84/2015. (XII. 17.) FM rendelettel léptek hatályba. A módosított rendelet számos újdonságot vezet be és rendel el. A teljesség igénye nélkül, a legfontosabb változásokat foglaljuk most össze.


 

Régi probléma és egyben régi EU-s elvárás is Magyarország felé, hogy nyilvántartás készüljön a hazánkban árutermelés során alkalmazott növényvédő gépekről. Ez a rendelet ezennel bevezeti, hogy minden egyes növényvédelemre alkalmazott gépet, az arra kijelölt bevizsgáló állomáson műszaki felülvizsgálat alá kell vetni. A felülvizsgáló állomásokat a Magyar Növényorvosi Kamara fogja működtetni. A műszaki vizsgálat kötelező paramétereit, vizsgálandó elemeit a rendelet teljes részletességgel tartalmazza. Amennyiben a vizsgálaton az adott gép megfelelt, akkor használható csak növényvédelmi tevékenységre. A vizsgálatot 3 évente kell megismételni, és az 2016. november 26-a után válik kötelezővé. Erről a kijelölt hatóság (jelenleg: NÉBIH) nyilvántartást is fog vezetni, így az élelmiszerbiztonság, környezetvédelem szempontjából is ez a fontos termesztés technológiai elem, könnyebben követhető, ellenőrizhető lesz.

A korábban hatályban lévő rendelet is már szabályozta a különböző felhasználási kategóriába sorolt növényvédőszerek alkalmazásának feltételeit. Ezen a téren is változásokat vezet be az új rendelet, miszerint, növényorvosi vény csak annak a gazdálkodónak állítható ki, akivel egy növényorvos szerződéses kapcsolatban áll. Ahhoz, hogy a gazda I-es kategóriás készítményt használhasson a területén, szaktanácsadói szerződést kell kötnie egy növényorvossal. A szerződés megkötését követően, annak számos tartalmi elemét, a NÉBIH által működtetett webes felületre kell majd feltölteni. Egy adott területhez egy időben egy szerződés köthető, és a szerződés hatálya nem lehet rövidebb egy vegetációs időnél.

A jelenleg hatályban lépő rendelet alapján, közterületen vagy lakott területen, üdülőterületen kizárólag II. és III. forgalmi kategóriába sorolt növényvédőszerek használhatók fel, kizárólag növényvédelmi szakirányító bevonásával. Amennyiben a növényvédőszert lakott területen, nem kézzel hajtott géppel fogják elvégezni, az érintett területtel határos ingatlanon tartózkodókat a kezelés megkezdése előtt tájékoztatni kötelező.

Sokat hallhattunk mi gazdák az elmúlt időszakban a deflektorrol. A deflektor nem más, mint egy csővezeték, amelyet a vetőgépekre kell felszerelni, amennyiben azzal csávázott vetőmag kerül elvetésre. Ezen kötelezettség mellett, a csávázószer engedélyokiratában szereplő minden egyes előírást kötelezően be kell tartani.

A fenti összefoglaláson túl, számos olyan művelet került szabályozásra, amelyről érdemes egyénileg is tájékozódni.

A módosított, és jelenleg hatályos jogszabály az alábbi linken érhető el:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=131581.316096