A gazdálkodók egyre inkább kezdik látni, hogy némiképp megváltozott a támogatás logikája. Az új AKG rendszerének kialakításakor célként tűzték ki, hogy tudatosabb gazdálkodói döntés eredménye legyen az AKG-ba való belépés.


 

Ezért kerültek szétválasztásra az előírások a tematikus előíráscsoportokon belül: az AKG most már nem kötött előíráscsomagokból áll, hanem az alapcsomagok és választható előírások rendszere. Minden választható előíráshoz tartozik egy-egy kifizetési összeg és egy környezeti hozzáadott érték pont. A környezeti hozzáadott érték pontoknak az AKG-ba való bekerüléskor, a pontozás során lehet szerepe. Azáltal, hogy a gazdálkodóknak az előírások kiválasztásánál végig kell gondolniuk, hogy az adott kifizetési összegek és a környezeti hozzáadott érték pontok alapján megéri-e, érdemes-e választaniuk az adott előírást, akkor talán az AKG végrehajtása során kevesebb hiba fog adódni abból, hogy a gazdálkodók csak felületesen ismerik a programot, az általuk vállalt kötelezettségeket.

A most megjelent kalkulátor legfontosabb funkciója, hogy összesíti az előírások kiválasztása után a várható kifizetési összeget és a környezeti hozzáadott érték pontokat. Egyszerű összeadáson túl a program a szántóterületek esetében alkalmazandó támogatás-csökkentéssel (degresszió) is számol.

Az előírások kiválasztásának további összefüggései is vannak. Vannak ugyanis olyan előírások, amik csak egy másikkal együtt értelmesek. Például: szálas pillangós növény termesztését előíró előírás választása, szálas pillangós növények madárbarát kaszálására vonatkozó előírással együtt. Vannak viszont olyanok is, amelyek viszont egymást kizárják: az egyik előírás szerint 3 méter szélességben kell tartós zöldugart/méhlegelő szegélyt fenntartani, a másik előírás szerint ez az érték 6 méter. Ebben az esetben értelem szerűen csak az egyik előírás választható. A kalkulátor kezeli ezeket az előírások közötti kapcsolatokat is.

A kalkulátorban számos figyelmeztető üzenet került beépítésre, ami az egyes előírásokra vonatkozó hasznos információkra, további részletszabályokra mutat rá.

Az összeállított előíráscsoportok a kalkuláció befejeztével excel formátumba kiexportálhatók, elmenthetők, így a különböző csomagok egymással könnyen összehasonlíthatók.

Bízunk benne, hogy hasznos segítség lesz ez a kalkulátor az AKG program tervezése során és a kalkulátor használatával pontosabb támogatási kérelmek állíthatók össze.