Az AKG és ÖKO támogatásokra pályázni kívánóknak a támogatási kérelmükhöz az elektronikus felületre fel kell tölteni a támogatásba bevinni kívánt földterületeik GPS-el lemért körvonalait (poligonokat). Az gondolom, hogy nem csak a pontozási rendszerben szereplő kiválasztási szempontok fogják meghatározni azt, hogy ki részesül végül támogatásban, a területmérés elvégzése szűk keresztmetszete lehet már a támogatási kérelmek benyújtásának is. Azt tapasztalom, hogy sok az érdeklődő, aki fontolgatja a pályázat benyújtását, viszont ehhez képest országosan kevés lehet a színvonalas területmérési szolgáltatást nyújtó vállalkozás.


 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ezért Területmérési segédletet jelentetett meg, amely elektronikus formában elérhető a Kamara honlapján, nyomtatva pedig a falugazdász irodákban is. A segédlet alapján elvégezhető a terület szakszerű lemérése és a területmérési jegyzőkönyvek is elkészíthetők. A területmérési jegyzőkönyvet nem kell benyújtani a támogatási kérelemmel együtt, de azt meg kell őrizni és egy esetleges MVH helyszíni ellenőrzés során be kell tudni mutatni.

A Területmérési segédlet megjelentetésével szeretnénk hozzájárulni a területmérésben jártas szakemberek, vállalkozások tájékoztatásához, hogy az AKG és az ÖKO támogatásokhoz szükséges mérési, jegyzőkönyv készítési feltételeknek meg tudjanak felelni. Ugyanakkor a kiadvány összeállításakor nagy figyelmet szenteltünk annak, hogy azok a gazdálkodók, akik idő, vagy kapacitás hiányában már nem tudnak területmérési szolgáltatást igénybe venni, a segédlet útmutatásai alapján is tudják majd a területmérési kötelezettségüket teljesíteni. A kiadvány ezért tartalmazza a legalapvetőbb helymeghatározó rendszerekkel kapcsolatos alapinformációkat, a mérés folyamatát lépésről-lépésre írja le, valamint felhívja a figyelmet a leggyakoribb hibalehetőségekre is.

De miért is szükséges ez az egész?

Elsődlegesen azért, mert az AKG és az ÖKO 5 évre szóló támogatás, így 5 évre szóló kötelezettséget is jelent, amelyet minden évben ugyan azokra a területekre kell majd teljesíteni. Ezért nem elég csupán az egységes kérelemben, a kifizetési kérelmek benyújtása során megadni a területeket, hisz az évente kerül benyújtásra, az öt év kifizetési kérelmei között a támogatási kérelem területi lehatárolása teremti meg a kapcsolatot. Az AKG-ban az öt évig meglévő területi egyezőségre elsősorban a vetésszerkezeti előírások miatt van szükség: ezekben az előírásokban meghatározzák azt, hogy milyen arányban, milyen kultúrák termeszthetők. Ennek nyilván akkor van értelme, ha a százalékos értékek ugyan azon területekre vonatkozóan teljesülnek (tehát nem lehet évenként mindig csak azokat a területeket bevinni AKG-ba, amiken épp az előírásoknak megfelelő kultúra van). Az ÖKO támogatás esetében pedig pontosan le kell tudni határolni, hogy mely területek, mely helyrajzi számok érintettek a támogatással. Az MVH a támogatási kérelem feldolgozása során vizsgálja, hogy az ÖKO-ba bevinni kívánt területek rendelkeznek-e tanúsító szervezettel kötött szerződéssel.

A fenti szakmai indokokon túl talán az egyszerűsített területalapú támogatáshoz (SAPS + zöldítés) is hasznos lehet, ha elvégzi valaki a területmérést. A pontatlanul elkészített egységes kérelem adategyeztetést vonhat maga után, valamint adminisztratív és helyszíeni ellenőrzést követően szankciók forrása is lehet. Javaslom ezért minden gazdálkodónak, amennyiben nem pályázik AKG-ra, vagy ÖKO-ra, érdemes tájékozódó felméréseket végezni, azokat egyeztetni műholdképpel, a helyrajzi szám határaival és a jogszerű földhasználattal.