A palyazat.gov.hu honlapon megjelent pályázati felhíváshoz kapcsolódó támogatás alapja nem változott, továbbra is a "Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól" szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell betartani.


Ezek az előírások elsősorban a gyepként történő hasznosítás megőrzését, a gyepfelszín védelmét, a gyepterületek károsításának megelőzését, valamint a gyepekhez kötődő élővilág megőrzését célozzák. Fontos tudni, hogy a támogatás igénylésétől függetlenül a Natura 2000-es gyepterületeken a rendeletben foglalt előírások betartása mindenki számára kötelező, ellenkező esetben hatósági szaknció is kiróható. Ezért, ha már mindenképpen be kell tartani az ide vonatkozó szabályokat, érdemes kérni a támogatást. A támogatás típusa éppen ezért kompenzációs támogatás, azaz a földhasználati rendelt előírásaiból fakadó többletköltségek és elmaradó bevételek ellentételezésére szolgál.

De miért járnak most jól a gazdálkodók? Elsősorban azért, mert a támogatás összege jelentősen emelkedett, közel a duplájára: a korábbi 38 euró/hektár-os támogatás 2016-tól 69 euró/hektár lesz évente. Ez az összeg már valóban kompenzálni képes a földhasználati rendelet előírásait, valamint ösztönözheti a korábban elbokrosodott területek kitisztítását is.

Kisebb jelentőségű, de azért megemlíteném, hogy további, a gazdálkodók szempontjából kedvező válatozás az, hogy az egyésges kérelemben, a támogatás igénylésénél a parcelláknak elegendő lesz 50 %-ban fedni a Natura 2000 fedvényre. Így az azonos művelés alatt álló szegélyterületek is bekerülhetnek a támogatással érintett területek körébe.

Az idei évtől változás továbbá, ahogyan arról már az egységesített gazdálkodási naplóról szóló bejegyzésben is szó volt, a terület alapon kifizetésre kerülő vidékfejlesztési támogatások, mint a Natura 2000 gyepterületek után igényelhető támogatás is, 2016-tól naptári évre vonatkoznak. A korábbi gazdálkodási éves rendszert (a gazdálkodási év szeptember 1-től augusztus 31-ig tartott) az egységes terület alapú támogatásnál (SAPS) is megszokott naptári éves rendszerhez igazították. A gazdálkodási naplót tehát erre az időszakra kell majd vezetni. A gazdálkodási naplóhoz kapcsolódóan új kötelezettség lesz a napló bizonyos adatainak (ún. webGN) elektronikus beküldése.

Nem újdonság viszont, hogy a támogatást igénylő gazdálkodóknak képzésen kell résztvenniük. A képzések még nem indultak el, a képzésen a támogatói okirat kézhezvételétől számított 10 hónapon belül kell részt venni, ami leginkább a 2017-es évben lehet aktuális.