A földvásárlásnál elővásárlási jogot, az állami földekre kiírt haszonbérleti pályázatoknál többletpontot élveznek a bio gazdálkodók. Hamarosan pedig kiírásra kerülnek az ökológiai gazdálkodásra történő áttérésre és az ökológiai gazdálkodás fenntartására vonatkozó pályázatok.


 Mindenképpen érdemes mérlegelni, körüljárni valamennyi gazdának, hogy miért és hogyan érdemes belekezdenie az ökológiai gazdálkodásba, vagy folytatnia azt. Azt is hasznos megismerni, hogy hogyan áll Magyarországon a biogazdálkodás, milyenek a piaci lehetőségei, milyen kihívásokkal kell szembenézni. Az ismeretek tükrében aztán megalapozottabban tudnak majd gazdáink döntéseket hozni.

„A biogazdálkodás élethivatás, nem az anyagi javak puszta felhalmozása és nem is a környezeti értékek felélésének eszköze.” –szögezte le ifj. Hubai Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vidékfejlesztéséért felelős alelnöke, aki maga is biogazdálkodó, a Biokultúra folyóirat legfrissebb számában adott interjújában.

Tehát a gazdának valódi elhivatottság és kellő szaktudás nélkül, pusztán a területalapú többlet támogatásért, vagy a pályázatokon elérhető többletpontokért bevállalnia a biogazdálkodás szigorú előírásait, adott esetben nehezebb piacszerzést és hosszú távra felépítenie a fogyasztói bizalmat nem lesz járható út.

Olyanoknak érdemes elsősorban belekezdeniük, akik már korábban is alkalmaztak bio módszereket, az általuk használt termőterület adottságai komplex gazdálkodás kialakítását teszik lehetővé, össze tudják hangolni a növénytermesztés és az állattenyésztés arányait és progresszíven képesek gondolkodni, akár már a kezdetektől feldolgozásra rendezkednek be a stabilabb jövedelemszerzés érdekében.

Nemcsak az egyes gazdáknak, hanem a magyar biogazdálkodásnak is egy fejlődő, progresszív pályára kell állnia a 2014-2020-as időszakban. Az elmúlt években ugyanis csökkent a magyar biogazdálkodás területe, a hazai bioélelmiszer fogyasztás is stagnált. Mindeközben világszerte évente félmillió hektárral nő a biogazdaságok területének nagysága és Európában 20%-kal nő a bioélelmiszerek fogyasztása.

Mind a Nemzeti Agrárgazdasági Kamra, mind a kormányzat ennek a negatív tendenciának a megfordítása, a bioágazat megerősítése mellett áll. Ez észrevehető lesz mind a pályázati struktúra, mind a támogatott szaktanácsadás rendszerének kialakításában is. Az ágazat fejlesztése érdekében már elindult az összehangolt munka a szakma képviselői és a döntéshozók között a VP ökológiai gazdálkodást és élelmiszer előállítást ösztönző eszközeit és feltételrendszereit illetően.

Az ágazat fő fejlesztési irányai az összefogás és élelmiszer feldolgozás ösztönzése, a professzionális biotermék promóció elindítása, értékesítési stratégiák kialakítása, a közvetlen értékesítési láncok kiépítése és a termelők és vásárlók között bizalmi kapcsolat megerősítése. Cél, hogy a hazai biogazdaságok összefogásával létrejöjjön egy termelői integráció, amely megfelelő piackutatásra alapozva, összehangolt termeléssel és feldolgozással, az aktuális piaci igényeknek megfelelő, magas minőségű bioélelmiszerekkel tudja majd kielégíteni az egyre növekvő hazai és a nemzetközi igényeket.

Kedves elhivatott gazda! Jó szívvel mondjon hát okét az ökora! A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a szaktanácsadók, szakmai szervezetek mind támogatni fogják Önt ezen az úton és a 2014-2020-as VP pályázatok is kedvező feltételeket teremtenek ehhez majd Önnek.

A témában való további elmélyülésre ajánlom a www.biokontroll.hu és a www.okogarancia.hu oldalakat.