Nem volt könnyű, bár nekünk nem volt tapasztalatunk e téren. Most Luxemburgnak ennél jelentősen több fajsúlyos témát kell kezelnie, de előnyben van, mert idén látja el 12. alkalommal ezt a feladatot.


 

2015 júliusától Luxemburg tölti be a Tanács soros elnökségét, ezért az elkövetkezendő fél évben ők határozzák meg, milyen témák kerülnek az ülések napirendjére. A Tanács elnökségének tisztségét félévente más-más tagállam tölti be, és ezalatt az időszak alatt a soros elnökség feladata a különböző szintű ülések levezetése is. A soros elnökséget a tagországok hármas csoportokban teljesítik, amelyben szorosan együttműködnek egymással, így biztosítva a folytonosságot és a töretlen munkavégzést a Tanácsban. A trió három tagja közösen alkotja meg a Tanács hosszú távú programját, amelyen belül meghatározzák azokat a területeket és lényeges kérdéseket is, amelyekre a 18 hónapos időszak során fókuszálni szeretnének. Az elnöklő országok ezt követően egyenként készítik el részletes féléves programjukat, amelyek a trió által lefektetett prioritások mentén kerülnek kialakításra.

A jelenlegi triót Olaszország, Lettország és Luxemburg alkotja. A luxemburgi elnökség az elmúlt hetekben megtartott fórumokon bemutatta, melyek azok a területek, amelyekkel a félévben kiemelten foglalkozni szeretnének. Munkaprogramjuk hét témakör köré szerveződik: a beruházások ösztönzése a növekedés és foglalkoztatás elősegítése érdekében; az EU szociális dimenziójának elmélyítése; a migráció szabályozása, ideértve a szabadság, a jogérvényesülés és a biztonság kérdéseit; az egységes piac fellendítése a digitális dimenzió középpontba helyezésével; az EU versenyképességének globális és átlátható keretbe foglalása; a fenntartható fejlődés előmozdítása, valamint az Unió szerepvállalásának fokozása a nemzetközi porondon. (az Európai Unió Tanácsának hivatalos honlapja) A féléves elnökség szlogenje egyébként „Egy unió a polgárokért”, amiben Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnök szerint az a szándék fejeződik ki, hogy a „polgárt állítsuk a középpontba”. Olyan Európát kell csinálni, „ami közelebb áll polgárai várakozásaihoz és hatékonyabban segíti a vállalatok és vállalkozások működését” (BruxInfo).

Persze egy dolog, hogy mit terveztek el a hosszú távú terv megalkotásakor, és megint egy másik, hogy milyen problémákkal áll elő időközben az élet. Így Luxemburg sem választhat, az eltervezett elemeken túl olyan helyzetekkel is meg kell birkóznia, mint a görög adósságválság és ezzel együtt az euró stabilitásának és az eurozóna megőrzése, a menekültkérdés és az egész Unióra nehezedő migrációs nyomás, valamint az Unió egységének megőrzése, vagyis a brit kilépés megelőzése a brit tagság feltételeinek újratárgyalása által. Számtalan korábbi, mai napig meglévő konfliktust is örökölt a kis ország elnöksége, így például az ukrán válságot és ezzel együtt az Oroszországgal fennálló ellenséges viszonyt, amely kihat a mezőgazdasági termékek exportjára és az energiabiztonságra is, vagy épp a terrorizmus egyre növekvő veszélye Európában.

Az elnökség ennek megfelelően a félév során az agrárpolitika területén kiemelt figyelmet szentel majd a piaci helyzetnek és a kereskedelemnek, így különösen az orosz embargó, valamint a nemzetközi kereskedelmi tárgyalások aktualitásai lesznek napirenden. Az üléseken tárgyalják majd az iskolaprogramok (iskolatej és iskolagyümölcs) jövőjét is, valamint folytatják az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó javaslat kidolgozását és a KAP egyszerűsítését is.