Az idei, 2015-ös év a változások éve az agártámogatások terén. Tavasszal, az egységes kérelem beadásának időszakában, a blogon is sok bejegyzés született arról, hogy a KAP reform eredménye képen az agrártámogatások fő pillére, a közvetlen támogatások új feltételekkel igényelhetők. Új követelményként a zöldítést idéntől kell teljesíteni. Idén, még augusztus 15-ig lehet csatlakozni a kistermelői támogatási rendszerhez, a fiatal gazdák pedig már a közvetlen támogatásokból is forrásokhoz juthatnak.


 

Most pedig ismét egy újabb nagy fordulat kezdődik, amely az agrártámogatások másik nagy fő pillérét érinti, a vidékfejlesztési támogatásokat. Augusztus 10.-én aláírták a Vidékfejlesztési Programot (VP), ezzel azt az Európai Bizottság hivatalosan is jóváhagyta, elindulhat az új támogatási ciklus. Az előző támogatási ciklusban, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretén belül 2007-2013 között lehetett támogatásokat igényelni. A 2014-es, 2015-ös év átmeneti éveknek tekinthető, amelyekre az ÚMVP támogatásai kiterjesztésre kerültek.

De mi is az a Vidékfejlesztési Program? A program, egy Európai Uniós forrás, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) pénzösszegének tervezett elköltését hivatott egységbe foglalni. Tartalmazza, hogy Magyarország, a számára rendelkezésre álló forráskeretet milyen feltételekkel, és milyen kedvezményezetteknek kívánja elérhetővé tenni. Mivel Európai Uniós forrásról van szó, ezért volt szükséges a program elfogadtatása. A Vidékfejlesztési Program 2020-ig határozza majd meg a támogatási lehetőségek kereteit, azaz tartalmaz minden olyan lehetséges pályázati kiírást, amelyek Irányító Hatósági döntés függvényében meghirdetésre kerülhetnek.

Nagy munka zárult a VP elfogadásával, személy szerint számomra is és még jó pár kollégám számára is több éves tervezői munka végére került most pont. Nagyon vártuk már ezt az aláírást, vehetünk egy nagy levegőt, most, hogy a Bizottság a program minden elemét helyben hagyta.

Az egy levegővételt viszont nem csak, mint hasonlatot értem: nem nagyon lehet hátra dőlni, a munka dandárja csak most kezdődik. Mind az agrár-közigazgatás, mind a gazdálkodók számára. Dolgozni kell azon, hogy a VP-ben lefektetett kereteket a lehető legjobban használjuk fel: olyan támogatási feltételek szülessenek, amik betarthatóak, de van rájuk gazdálkodói igény is. Legyen környezeti-társadalmi hozzáadott értékük, és egyben a versenyképességet is javítsák.

Amennyiben mindez teljesülni tud, hiába vannak minden szempontból jól kidolgozott támogatási lehetőségek, azokat meg kell tudni ismertetni a gazdálkodókkal, kedvezményezettekkel. Azt gondolom, hogy ez sem lesz kisebb feladat. A támogatási lehetőségeket átfogóan ismerni még azoknak a szakértőknek sem egyszerű, akik munkaidejük nagy részében ezzel foglalkoznak. A VP-ben több, mint 70 féle támogatási kiírás szerepel, a legtöbbje összetett feltételeket támaszt. Jól átgondolt és megtervezett kommunikációval lehet csak sikeres a VP végrehajtása, össze kell kapcsolni az egyes célcsoportokat a nekik meghirdetett támogatásokkal. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarán belül az a célunk, hogy ez valóban megvalósulhasson. Ennek a kommunikációnak az egyik legfontosabb eleme lesz majd, a Vidékfejlesztési Programról szóló kézikönyv, ami a közeljövőben kerül kiadásra. A kézikönyvnek a későbbiekben szeretnénk majd egy külön blog-bejegyzést is szentelni.

Addig is érdemes ismerkedni az új támogatási logikával: az ÚMVP jogszabályokban kihirdetett jogcímei helyett a VP-ben áttérünk a pályázati rendszerre: a palyazat.gov.hu felületen pályázati felhívás formájában kerülnek majd meghirdetésre az egyes támogatások. A támogatásokra pályázatot kell majd benyújtani. A támogatási döntés korábban MVH határozatban érkezett, mostantól támogatási okiratot, illetve támogatási szerződést fogunk kapni.

Biztosan lesznek majd nehézségek az új támogatási rendszer bevezetésekor. Ezért is szeretném tanácsolni, hogy most különösen fontos követni a tájékoztatókat, elolvasni a hírleveleket, követni a honlapokat. A leglényegesebb információkról az eddigiekhez hasonlóan a blogon is hírt adunk majd.