A vizsgálatot a gazdatársadalom akkori illetve a korábbi évek korstruktúrájával és azok összehasonlításával kezdtem. Bár a statisztikai adatokból csak óvatos következtetéseket vonhatunk le, azt viszonylagos biztonsággal megállapíthattam, hogy miközben tíz év alatt a mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozók száma majdnem megfeleződött, a fiatalabb korosztályba tartozó gazdálkodók esetében ez a csökkenés jóval nagyobb mértékű volt.